home              news              work             cv/info              contact

 

     

                   

 

LEAVES    .   DE KUNST VAN HET LOSLATEN

 

 

 

LEAVES toont het spanningsveld tussen de ‘natuur als beeld’ en de

 werkelijke  - levende en vergankelijke – natuur.

 

natuur als artistiek uitganspunt uit zich veelal als stills, momentopnames.

toch laat de natuur zich nimmer vangen in beelden, veranderend en vergankelijk,

als zij is, ontsnapt zij steeds aan elke impressie en expressie.

 

deze ontsnapping is het uitgangspunt voor LEAVES

 

 

 

 

 

twee identieke sculpturen

één  groots gouden blad wordt steriel en onaanraakbaar als

(ideaal-) beeld geexposeerd, en reeds bij aanvang van de expositie in de Nieuwe Kerk geplaatst,

  de ander wordt losgelaten, letterlijk overgegeven aan de natuur.

ze wordt te water gelaten en overgegeven aan de stroom, de rivier,

en onderneemt een reis dwars door Nederland.

Vanaf de Duitse grens brengt de rivier haar naar de

expositie WereldNatuurKunst in de Nieuwe Kerk in Amsterdam

 

beginnend in de Gelderse Poort

kan het met de stroom meedrijven via Nederrijn, langs Arnhem, de Lek, langs Utrecht, via Vecht en

de IJ naar de grachten in Amsterdam

 

daar aangekomen zal dan,

getekend door tijd en natuur; het water, zand, oevers, vogels en wie weet wat nog meer,

 ook dit ‘levende’ en gehavende object geplaatst worden in de expositie,

 naast het gefixeerde object, en zullen beide sculpturen weer herenigd zijn.

 

dus - terwijl de bezoekers van de expositie het eerste blad bewonderen, begint het tweede blad

aan haar reis door de vergankelijkheid.

 

 

 

dan volgt het loslaten   beweging  verval onaf teneergang beweging loslaten                 

leven begin groei  vergankelijkheid laten meegaan met de stroom  overgave

flexibel     verandering   tijd begin    verval groei  bloei   dynamiek  stromen

vernietiging   regeneratie   groei  verval  proces  laten  achterlaten  loslaten     

leave  leave leaf  leaves  leaves leave  leaves leave laten  leave leaf leaves

leaves:         bladeren

leaves:           loslaten

leaves:      achterlaten

 leaves:  laten  overlaten, nalaten, vertrekken, aan zijn lot overgelaten….

 

DE REIS

 

 

 

Onder veel belangstelling wordt het blad tewater gelaten, en begint aan haar lange reis.

 de kunstenaar vaart mee, maar houdt meestal slechts een oogje in ’t zeil

dagenlang is het blad onderweg,  moet af en toe geholpen,

 maar stroomt toch hoofzakelijk op eigen kracht mee met de rivier naar het lage westen

 

 

 

            

 

 

 

 

 

dag 1 -  langs Arnhem

      

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

dag 2 -  ochtendmist

 

 

 

 

        

 

   

 

 

in de sluis

 

 

 

 

aankomst Woudrichem

 

 

         

 

 

 

____________________________________________________________________________

 

 

 

 

dag 3 -  Vecht bij Utrecht

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dag 4: Muiden

 

 

 

 

 

 

op het IJ

 

 

          

 

 

 

 

in de grachten van Amsterdam

 

             

 

 

 

 

de laatste meters in de stad

 

  

 

 

 

 

 

 

gearriveerd in de Nieuwe Kerk

en verenigd met haar ideale beeld op de expositie

 

 

 

 

 

 

 leaves bestond uit:

 

twee goud-objecten in de vorm van een blad

fotodoek met daarop ‘proces’woorden, opgespannen    -    afmeting: 100cm x 200cm

de woorden: leaves leave, leaf, loslaten laten etc.

film 1: impressie  van blad in de rivier - duur: 6 minuten - camera en montage: olivier hamaker

film 2: documentaire van het blad onderweg  - camera en montage: olivier hamaker

en: natuur en tijd en ruimte en tijd en natuur en ruimte en natuur

 

over dit project verscheen het boek: LEAVES de kunst van het loslaten

zie onder publicaties en media met een voorwoord van Matthijs Schouten

 

 

 

Leaves werd uitgevoerd in samenwerking met stichting wAarde binnen het programma:

Zienswijzen en Ogenblikken  (kunst en participatieprojecten)

Leaves werd  mede mogelijk gemaakt dankzij:

 financiele ondersteuning: VSB fonds. Technische en andere ondersteuning: Staatsbosbeheer

en de afd. Vrije Kunst van ArtEZ, academie voor beeldende kunsten, Arnhem

veel dank gaat er naar Olivier Hamaker, die naast het filmen ook een behendig kapitein bleek.

 

 

* Wereld Natuur Kunst:

 

 

        

 

 

 

*   Op 2 juli 2005 opende H.M.Koningin Beatrix in de Nieuwe Kerk te Amsterdam

de grote tentoonstelling WereldNatuurKunst over de natuur in de kunst.

Door middel van zo’n 175 objecten uit vele Nederlandse en enkele buitenlandse

museale en particuliere collecties werd het natuurbeeld van vier wereldculturen

getoond: van het Westen, de Islam, het Oosten en de inheemse volkeren.

Naast tal van eeuwenoude meesterwerken werden ook een aantal werken van

 meer hedendaagse kunstenaars getoond.  Naast Leaves van Cornelia Bruinewoud, betrof

dit ondermeer Chalk line van Richard Long, I like America and America likes me van

Joseph Beuys en Running Fence van Christo en Jeanne-Claude.

 De expositie duurde tot 23 oktober 2005.