home              news              work             cv/info              contact

 

     

                   

 

 

 

 

DeDroomVanDeBoom/2012

 

monumental artwork Bentwoud Zoetermeer/commissioned by Twentieth Century Fox

 

 

de onthulling

 

 

 

    

 

    

 

    

 

 

…een kleine jonge boom dromend van een lang en groots bestaan, van soortgenoten,

dichtbij en ver weg,  van woudreuzen en hemelbestormers in ondoordringbare oerbossen,

van basten en knoesten, van bladeren en boomtoppen, wiegend in de wind….

 

 

achtergrond

De Droom van de Boom biedt een reflectie op de ware aard van bomen, op bomen zoals die ‘van

nature’ zijn en vooral kunnen zijn.

Weinig bomen kunnen ongestoord opgroeien zonder tussenkomst

van een snoeimes in hun takken, een motorzaag aan hun stam of asfalt rond hun wortels.

bomen worden ingepland, verplaatst, gevormd, gesnoeid en gecompenseerd, al naar gelang de

waan en functionaliteit van het moment …. en nergens in ons land is nog een oerbos te bekennen.

 

In De Droom van de Boom wordt ruimte geboden aan ‘het verlangen boom te zijn’:

een echte boom, een oerboom, een boom zoals bomen door de eeuwen heen geweest zijn en wellicht ooit weer kunnen worden.

 

Iedere kleine boom draagt al de essentie en de vormen van het boom-zijn in zich.

 

Het boompje in dit kunstwerk ziet z’n droom om zich heen weergegeven in de afbeeldingen van monumentale bomen, dikke basten,

en door ouderdom gevormde knoesten en kronkelige wortels.

 

Ook mensen die het kunstwerk betreden kunnen de mogelijkheden zien, de groei, de droom, de potentie

die dit kleine boompje in zich draagt.

(Wees dus niet te laks met deze boompjes, ga er niet achteloos mee om, maar zie de schoonheid die

in ieder boompje reeds aanwezig is).

 

 

uitvoering

Het kunstwerk bestaat uit één klein boompje dat binnen een monumentale opstelling geplant wordt;

temidden van een cirkel van 9 schuin opstaande foto’s in aluminium gedrukt. Op deze foto’s

is een impressie te zien van monumentale ‘rolvoorbeelden’ in rijke, oer/oorspronkelijke, natuurlijke niches,

en van  knoestige details.

De zwijgende aluminiumfoto’s staan als  ridders van de ronde tafel rond het boompje opgesteld.

De foto’s verrijzen uit de grond, staan met hun rug tegen een opgeworpen grasheuvel.

Daarbinnen zal het boompje, als integraal onderdeel van het kunstwerk, eeuwenlang gestaag groeien,

waardoor er een levend kunstwerk ontstaat dat ieder seizoen/jaar anders oogt.

 

 

 

 

 

 

 

 

1 jaar later :