home              news              work             cv/info              contact

 

     

                   

 

 

 

 

CLIMATE WALL

AND THE

CHRONICLES OF CLIMATE CHANGE

 

realisation 2018

presentation at the World Climate Conference of the United Nations

in Bonn

November 2017

 

 

 

 

 

De Klimaatmuur is een kunstwerk van beeldend kunstenaar Cornelia Bruinewoud en Thomas van Slobbe,

op het raakvlak van twee tijdslijnen: de diepe trage tijd van het klimaat, en de actuele, ‘snelle’ tijd van ons leven van alledag.

Het verbeeldt aspecten van ‘long-term-momentum’ en raakt daarmee het hart van het klimaatprobleem.

Het begrip ‘momentum’ staat voor de (sociale) dynamiek rond een beslissend ogenblik,

voor een kortstondig drempelmoment.

Vanuit het perspectief van klimaatverandering en de trage, mondiale transitie naar een

klimaatneutrale samenleving duurt een dergelijk ‘moment’ meerdere decennia.

Klimaatverandering is immers een zaak van ‘diepe tijd’.

Maar omdat de aandachtspanne van de samenleving vaak van korte duur is,

is de samenleving daar niet of nauwelijks op ingesteld.

Het kunstwerk De Klimaatmuur verkent de dynamiek van deze twee verschillende tijdschalen,

en het ongrijpbare ‘moment’ waar deze elkaar raken.

Het kunstwerk zal in 2018 worden onthuld.

Vooruitlopend daarop wordt het gepresenteerd op de VN Klimaatconferentie, in Bonn, november 2017